Termeni și condiții

Prezentul acord stabileşte termenii şi condiţiile în care vă punem la dispoziţie serviciile noastre prin intermediul site-ului www.ro.euro-contractor.ro.

Serviciile oferite prin intermediul site-ului sunt furnizate de către societatea S.C. Euro Contractor S.R.L., cu sediul social în România, Județul Ilfov, Voluntari, Drumul Potcoavei, Numărul 59, Vila 6, Cod Poștal 077190, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J23/3486/2007, cod fiscal RO22983190.

Prin termenul “Utilizatorul” înțelegem toate persoanele fizice și / sau juridice care accesează site-ul nostru, indiferent de motiv. Termenii “Regulament”, “Acord”, “Contract”, “Termeni și condiții” sunt folosiți pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

Dacă folosiţi serviciile sau informaţiile oferite de site-ul nostru, acest lucru va fi echivalent cu acceptarea de către Dumneavoastră a termenilor şi a condiţiilor de mai jos. Aceşti termeni şi condiţii se pot modifica în timp, de aceea, vă rugăm să verificaţi periodic rubrica Termeni şi Condiţii din cadrul site-ului nostru pentru a fi la zi cu toate modificările termenilor şi condiţiilor. Modificarea termenilor şi a condiţiilor are loc fără vreo notificare pentru utilizatori din partea noastră, utilizatorii având obligaţia să verifice constant aceasta pagină pentru a identifica eventualele modificări.

Acceptarea acordului de utilizare

Acest acord se aplică site-ului nostru, serviciilor și conținutului site-ului. Site-ul, serviciile și conţinutul site-ului vă sunt oferite condiţionat de acceptarea Dumneavoastră fără nicio modificare a condiţiilor din prezentul acord. Prin utilizarea site-ului, indicaţi că acceptaţi să respectaţi “Termenii şi Condiţiile” noastre. Euro Contractor S.R.L., numită în continuare “Compania”, poate revizui acest document oricând, prin acutalizarea acestei pagini. Vă recomandăm să vizitaţi aceasta pagină periodic pentru a citi “Termenii şi Condiţiile” deoarece acest document vă obliga legal. Folosirea în continuare a serviciilor site-ului nostru reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentului acord.

Descrierea serviciilor

Site-ul nostru are rol de prezentare a serviciilor companiei noastre (site de prezentare). Dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că serviciile sunt oferite “aşa cum sunt”, site-ul nostru nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru ştergerea, transmiterea sau salvarea greşită a setărilor personalizate.

Informaţii pentru utilizatori

Pe lângă termenii şi condiţiile care vor fi reglementate în politica site-ului, Dumneavoastră înţelegeţi şi acceptaţi faptul că Euro Contractor S.R.L. poate divulga unei terţe persoane anumite informaţii reținute. Euro Contractor S.R.L. nu va divulga unei terţe persoane numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul Dumneavoastră de telefon fără consimţământul Dumneavoastră, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege când comunicarea acestor informaţii este necesară şi în conformitate cu politica de confidenţialitate.

Securitatea datelor

În acord cu Politica de confidențialitate a site-ului (”Siguranța datelor dvs. este importantă pentru noi, dar nu uitați că nicio metodă de transmitere prin Internet sau o metodă de stocare electronică nu este 100% sigură. În timp ce ne străduim să folosim mijloace acceptabile din punct de vedere comercial pentru a vă proteja datele personale, nu putem garanta securitatea absolută a acestora”).

Utilizarea materialelor

Conţinutul site-ului, textele, grafica, fotografiile, software-ul precum şi alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor. Întregul material este proprietatea Euro Contractor S.R.L.. Compilaţia (adică adunarea şi rearanjarea) conţinutului acestui site web este dreptul exclusiv al Euro Contractor S.R.L., drept protejat de legile în vigoare. Folosirea neautorizată a materialului reprezintă o încălcare a legii dreptului de autor sau a altor legi. Nu aveţi permisiunea de a vinde sau a modifica materialul, a-l expune public, a-l distribui sau a-l folosi în orice alt mod, în scopuri publice sau comerciale. Este strict interzisă utilizarea informaţiilor din baza de date, precum şi orice fel de material obţinut prin intermediul utilizării site-ului, indiferent dacă caracterul acestora este cu titlu gratuit sau titlu oneros. În cazul în care societatea va constata faptul că există indicii temeinice cu privire la încălcarea interdicţiei mai sus menţionate, vom proceda conform prevederilor legale în vigoare.

Pe serverele care aparţin sau care sunt închiriate de către Euro Contractor S.R.L. accesul oricărui utilizator neautorizat este interzis. În caz de încercare şi/sau accesare, fără drept, a acestor servere, fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legislaţiei române în vigoare.

Relaţia cu companiile care fac publicitate pe site

Corespondenţa sau afacerile sau participarea în promoţii ale companiilor de publicitate găsite pe sau prin intermediul site-ului, inclusiv plăti sau livrări ale unor bunuri sau servicii şi orice alte condiţii, termene, garanţii sau reprezentări asociate cu astfel de relaţii sunt numai în responsabilitatea Dumneavoastră şi a acestor companii. Euro Contractor S.R.L. nu este răspunzătoare şi nu va fi trasă la răspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relaţii sau rezultat din prezenţa unor astfel de companii în cadrul campaniilor publicitare ale site-ului.

Prin agrearea termenilor prezentului Contract acordaţi dreptul Euro Contractor S.R.L. de a vă trimite periodic e-mail-uri cu informaţii sau oferte speciale.

Legături către alţi furnizori de informaţii sau servicii

Site-ul nostru sau terţe părţi pot furniza legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Deoarece Euro Contractor S.R.L. nu are niciun control asupra acestor site-uri sau resurse, luaţi cunoştinţa şi sunteţi de acord că firma Euro Contractor S.R.L. nu este responsabilă de disponibilitatea acestora şi nu garantează şi nu este responsabilă pentru nici un conţinut, publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe aceste site-uri sau resurse.

Mai mult, recunoaşteţi şi sunteţi de acord că Euro Contractor S.R.L. nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile furnizate de un asemenea conţinut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau resurse.

Responsabilităţile Euro Contractor S.R.L.

Deoarece identificarea utilizatorilor pe Internet este dificilă, website-ul nu confirmă faptul că fiecare utilizator este ceea ce se pretinde. Deoarece nu suntem şi nu putem fi implicaţi în relaţiile user-to-user sau nu putem controla comportamentul utilizatorilor, în eventualitatea unei dispute cu unul sau mai mulţi utilizatori, Euro Contractor S.R.L. (prin agenţii, administratorii şi angajaţii săi) este absolvită de orice răspundere sau despăgubire (directă sau indirectă) de orice fel şi de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu.

Limitarea responsabilităţii

Afirmaţi în mod expres că aţi luat cunoştinţă şi sunteţi de acord că Euro Contractor S.R.L. nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la: nerealizare de profit, posibilităţii de folosire, date sau alte pagube (chiar dacă Euro Contractor S.R.L. a fost înainte informată de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor site-lui;
 • acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Dumneavoastră;
 • declaraţii sau acţiuni a oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Declaraţi în mod expres că înţelegeţi şi că sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii:

 • utilizarea serviciilor site-ului se face pe propria răspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul “aşa cum sunt” sau “aşa cum sunt disponibile”.
 • Euro Contractor S.R.L. nu oferă nicio garanţie că:
  • serviciile vor împlini toate cerinţele Dumneavoastră;
  • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  • rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea site-ului şi a serviciilor puse la dispoziţie vor fi corecte sau de încredere;
  • orice eroare de program va fi corectată;
 • Orice material descărcat sau obţinut în alt fel prin utilizarea serviciilor puse la dispoziţie de Euro Contractor S.R.L. se află astfel la discreţia şi poate fi folosit doar pe riscul propriu şi veţi singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesaţi site-ul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conţinut.

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Accesarea sau utilizarea site-ului implica acceptarea de către Utilizator a termenilor şi condiţiilor stipulate în prezentul Acord. Se vor respecta termenii şi condiţiile acestui Acord pentru accesarea sau utilizarea Site-ului şi actualizarea, modificarea, completarea sau schimbarea ulterioară adusă acestui Site. Legislația care guvernează protecția datelor personale este reprezentată de GDPR în vigoare din mai 2018 și poate fi consultată în secțiunea Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal din cadrul site-ului nostru.

Concluzii

Dacă vreo prevedere din acest capitol “Termeni şi condiţii” este considerată invalidă de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale “Termeni şi condiţii”, acestea rămânând în vigoare. Aceşti “Termeni şi condiţii” constituie în întregime un acord încheiat între Dumneavoastră şi Euro Contractor S.R.L. în privinţa utilizării site-ului nostru.

Aceste condiţii pot fi modificate de noi la anumite intervale, fără o anunţare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. Puteţi citi cea mai recentă versiune a acestor condiţii oricând, accesând această pagină.

Prezentul acord constituie unica convenţie dintre Dumneavoastră şi Euro Contractor S.R.L. şi reglementează folosirea de către Dumneavoastră a serviciilor site-ului nostru, impunându-se în faţa oricărui acord precedent dintre Dumneavoastră şi Euro Contractor S.R.L. sau site-ul său (inclusiv dar nu limitat la o versiune precedentă a Regulamentului). Puteţi, de asemenea, fi supuşi unei alte versiuni a Regulamentului care se poate aplica atunci când folosiţi alte servicii Euro Contractor S.R.L. sau ale partenerilor săi, conţinut al oricărei terţe părţi sau software a oricărui terţ. Regulamentul şi relaţiile dintre utilizatori şi Euro Contractor S.R.L. vor fi guvernate de legile aplicabile în România.