EURO CONTRACTOR

FURNIZORUL TĂU DE SERVICII COMPLETE DE MANAGEMENT DE PROIECT

EURO CONTRACTOR SRL este un furnizor internațional de soluții complete de management de proiect în domeniile petrol și gaze, infrastructură, resurse minerale, energie, construcții și dezvoltarea afacerii.

Clienții noștri beneficiază de abordări moderne și flexibile pentru managementul proiectelor internațional de dimensiuni mari, orientate spre maximizarea valorii adăugate adusă beneficiarilor și deplina conformare la reglementările locale și internaționale.

Mai multContactați-ne

Construim afaceri de succes
din 2007

Euro Contractor S.R.L. este un integrator de business de dimensiuni mari, localizat în România, cu acces direct, prin intermediul partenerilor săi, la infrastructuri mari, distribuite international, constând în birouri, spații logistice, spații de producție și de depozitare.

Sectorul principal de activitate al societății constă în furnizarea de servicii complete de management de proiect, în special în cadrul unor proiecte de tip EPC/EPCF sau BOT/BOOT, cu vizibilitate internațională.

Cu ce ne ocupăm

Utilizăm expertiza pe care am acumulat-o în multiple domenii de activitate prin combinarea competențelor echipei noastre internaționale, în vedere coordonării implementării unor proiecte complexe, de dimensiuni mari, într-o manieră eficientă și eficace.

Partenerii noștri de afaceri, localizați la nivelul a 4 continente (Europa, Africa, Asia și America de Sud) cunosc în detaliu particularitățile contextului economic local și al pieței forței de muncă, astfel încât putem asigura soluții optimizate din toate punctele de vedere, pentru implementarea proiectelor complexe.

Avem capacitatea de a gestiona oricare dintre etapele principale ale unui proiect: ideea, etapa de finanțare, etapa de proiectare, etapa de aprovizionare, etapa de construcție, etapa de mentenanță. De asemenea, putem asigura operarea infrastructurilor, precum și furnizarea serviciilor de management al tranziției.

Putem finanța, cu implicarea partenerilor noștri, proiecte emergente, în domeniile petrol și gaze, infrastructură, resurse minerale, energie, construcții și dezvoltarea afacerilor, cu valori de până la 1,6 miliarde de euro fiecare.

Producție în amonte

Furnizăm soluții sigure, inovative și sustenabile de management de proiect, capabile să răspundă provocărilor producției în domeniul petrolului și gazelor, din etapa de proiectare, până în etapa de predare la cheie a facilităților de producție. Activitățile noastre sunt planificate în detaliu, operăm în conformitate cu standardele internațional aplicabile, asigurăm asistență tehnică, și optimizăm fiecare detaliu, pentru a utiliza în mod rațional resursele clienților noștri.

Procesarea și tratarea

Datorită experienței și know-how-ului acumulate din interacțiunile cu partenerii noștri transnaționali, putem furniza clienților noștri o gamă extinsă și variată de servicii de management de proiect și reprezentare legală, inclusiv servicii de simulare și management al situațiilor de urgență, în domeniile procesării și depozitării petrolului, procesării gazelor naturale și operării conductelor de petrol, gaze și apă. Putem aborda de o manieră aprofundată procesele de procesare și tratare, derulate atât onshore, cât și offshore. Avem contracte în derulare cu cel mai mare operator de petrol și gaze din România. Suntem, de asemenea, implicații în operațiuni offshore în Iran și Singapore.

Rafinare și produse petrochimice

Utilizăm abordarea de tip joint-venture pentru a înființa, conduce și opera unități productive în domeniul rafinării și produselor petrochimice, axându-ne, în egală măsură, pe protecția mediului împotriva utilizării aditivilor. Dezvoltăm metode pentru selecția intermediarilor de sinteză și pentru optimizarea caracteristicilor proceselor în timpul operării, având ca obiectiv maximizarea profiturilor și/sau minimizarea costurilor.

Centrale de energie H&G

Suntem conectați cu cele mai noi politici în domeniul energetic. Deținem acces la finanțare pentru proiectarea, construcția și operarea, centralelor Gas to Liquid, care produc GPL, petrol, motorină, ceară, utilizând modelul EPCF. Până în prezent, experții noștri au coordonat proiecte având ca obiectiv construcția de centrale Gas to Power cu o putere totală instalată de peste 30 MW.

Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană

Inginerii noștri au proiectat planuri integrate de dezvoltare urbană pentru mai multe orașe care sunt incluse în prezent în Zona Metropolitană a Municipiului București. În consecință, am acumulat experiență relevantă în domeniul planificării urbane integrate. Proiectele noastre includ sistematizare urbană, parcuri, concepte arhitecturale, rețele de utilități, iluminat public și supraveghere video, grupate într-un concept integrat unitar de dezvoltare urbană, adaptat nevoilor și așteptărilor personalizate ale comunităților locale.

Infrastructură rutieră

Compania noastră, împreună cu partenerii săi tradiționali, a fost implicată în proiect vizând construcția de autostrăzi, drumuri naționale, drumuri de interes local și străzi urbane. Majoritatea proiectelor complexe au presupus implicarea unor specialiști internaționali. Datorită dificultăților frecvente de finanțare a investițiilor în infrastructura rutieră, compania noastră a dezvoltat soluții de facilitare a accesului autorităților publice la finanțare pentru astfel de proiecte, prin apelare la instrumentele financiare internaționale.

Rețele de utilități publice

Dispunem de experiență în dezvoltarea unor ample proiecte de infrastructură vizând realizarea și/sau modernizarea sistemelor de utilități publice. Experții noștri au fost implicați în proiecte de reabilitarea a rețelelor de apă, apă uzată și canalizare. De asemenea, am proiectat și executat stații de tratare a apelor uzate cu înalt grad de automatizare. Totodată, am implementat proiecte de optimizare a iluminatului public, obținând economii semnificative de energie. Avem încheiate parteneriate strategice în domeniul aprovizionării cu materiale, cu cei mai importanți producători de echipamente electrice la nivel global.

Lucrări civile

Asigurăm management operativ la nivel de șantier, management de proiect, servicii de aprovizionare locală și internațională pentru proiecte mari în domeniul construcțiilor civile, cu un accent deosebit asupra clădirilor de importanță strategică.

Resurse minerale

Nu abordăm industria minieră ca un domeniu perimat, intens poluant, ci ca o oportunitate de a descoperi și valorifica noi resurse. Soluțiile noastre profesionale în domeniul managementului de proiect în domeniul mineritului și valorificării resurselor minerale acoperă toate sectoarelor relevante ale acestei industrii, incluzând mineritul de suprafață, mineritul subteran și mineritul marin. Am acumulat experiență în managementul proceselor minerale de înaltă specializare tehnologică ce vizează tratamentul minereurilor, facilitățile de concentrare, facilități DMS și tehnologii avansate bazate pe raze X.

Abordarea noastră asupra domeniului presupune două etape:

A. Consultanță pentru identificarea câmpurilor miniere, studii exploratorii preliminare, și analiză economică preliminară, inclusiv analiza avansată a modelelor geologice aferente depozitelor minerale

and

B1. Abordare de tip joint-venture pentru valorificarea mineralelor, în sensul exploatării depozitelor împreună cu partenerii noștri
or

B2. Consultanță pentru punere în funcțiune și vânzare a depozitelor către ale companii; de asemenea, furnizăm, la cerere, servicii de managementul tranziției și transfer de know-how din partea specialiștilor noștri.

Energie regenerabilă

Suntem conectați la cele mai recente tehnologii în domeniul energiei regenerabile. Experții noștri certificați internațional sunt implicați în prezent în managementul unor proiecte ample de dezvoltare a unor parcuri fotovoltaice și ferme eoliene. Avem acorduri de parteneriat încheiate cu furnizori de talie mondială de componente electrice pentru echipamente utilizate în vederea producerii de energie regenerabilă. Am fost, de asemenea, implicați în activități de transfer de tehnologie și know-how relaționate cu acest domeniu. În prezent, suntem implicați în proiectarea celor mai noi tehnologii de producere a energiei din biomasă.

Cogenerare

Oferim sprijin clienților noștri în implementarea politicilor de optimizare a costurilor, concomitent cu asigurarea eficienței energetice, prin dezvoltarea facilităților de cogenerare (centrale CHP). Furnizăm servicii detaliate de proiectare și furnizarea de echipamente, precum și analize cost-beneficiu, livrare, instalare de echipamente, mentenanță și finanțare. Direcționăm expertiza pe care o deținem către construcția de centrale de cogenerare pentru comunități locale, centrale de desalinizare, și sisteme avansate CCHP care combină proceselor de cogenerare cu procesele de absorbție a puterii de răcire.

Energie convențională

Fiind conștienți de faptul că implementarea soluțiilor de energie regenerabilă nu este încă posibilă și accesibilă pe scară largă, am dezvoltat și soluții de creșterea a eficienței energetice pentru clienții noștri industriali care consumă cantități mari de energie provenită din surse convenționale. Modelul nostru de optimizare are în vedere atât inovații și îmbunătățiri tehnologice, cât și optimizări de natură financiară. Putem oferi, de asemenea, sprijin clienților noștri pentru a-și îndeplini obligațiile legale în domeniul energiei, prin intermedierea tranzacțiilor cu certificate verzi.

Construcții

Expertiza noastră în domeniul construcțiilor are la bază o gamă variată de proiecte, incluzând construcția de spitale, zone rezidențiale, școli și licee, malluri, fabrici și alte facilități productive, depozite, uzine industriale, diferite tipuri de clădiri non-rezidențiale.

Cunoaștem în detaliu aspectele legale privind domeniul construcțiilor în multiple țări ale lumii, fapt ce ne permite să capitalizăm know-how-ul pe care îl avem și să derulăm proiecte de construcții la nivel global. Putem acoperi toate etapele relevante ale unui proiect în domeniul construcțiilor:
 

 • proiectare tehnică în conformitate cu reglementările și standardele internaționale, luând de asemenea, în considerare particularitățile legale locale;
 • finanțare pentru dezvoltarea proiectelor, disponibilă în termen scurt, și în condiții financiare deosebit de avantajoase;
 • aprovizionare locală și internațională în condiții optimizate de cost și livrare, cu materiale provenite de la producători de top în plan mondial;
 • management al timpului și al costurilor pe întreaga durată de desfășurare a proiectului, inclusiv raportare și previziune avansată cu privire la aspectele relevante ale proiectului, deosebit de utilă, atât pentru beneficiar, cât și pentru finanțator;
 • acces la forță de muncă calificată, recrutată atât de pe piața locală a forței de muncă, cât și de pe piața internațională a forței de muncă (prin intermediul companiei noastre specializată), sau furnizarea de forță de muncă calificată provenind din rândurile companiilor membre ale grupului nostru, incluzând specialiști de nivel înalt în domeniul construcțiilor.

Dezvoltarea afacerii

Datorită rețelei extinse de colaboratori pe care o deținem la nivel global, putem sprijini în mod facil și profesionist operațiunile de acces pe noi piețe și dezvoltare a afacerii pe noi piețe internaționale pentru clienții noștri. Sprijinul nostru acoperă o gamă vastă de necesități organizaționale, de la identificarea celor mai bune piețe locale ce pot fi accesate de clienții noștri, până la furnizarea de bază logistică (birouri, spații comerciale, spații de producție și depozitare, etc.) în condiții excelente de preț și la acordarea de asistență în ceea ce privește conformarea la reglementările comerciale locale.

Putem indentifica, de asemenea, parteneri adecvati la nivelul pietelor locale in domenii de activitate relevante pentru clientii nostri. Identifică, și furnizăm oportunități de piață în scopul extinderii activității clienților noștri, și sprijinirii acestora in direcția dobândirii și consolidării cotei de piață. Avem în vedere în permanență faptul că dezvoltarea afacerilor pe piețele externe implică expertiză din multiple domenii de activitate, motiv pentru care o echipă multidisciplinară de specialiști va furniza consultanță în scopul asigurării unei integrări și adaptări optime la piețele locale.

Servicii

Începând cu anul 2007 am acumulat experiență în multiple tipuri de proiecte, având clienți aparținând unor state diferite și unor culturi diferite. În prezent, suntem mândri să punem la dispoziția clienților noștri un portofoliu incluzând o largă varietate de servicii, acoperind cele mai diverse necesități ale industriilor în care ne desfășurăm activitatea.

Clienții cărora li se adresează serviciile noastre provin atât din rândul autorităților publice, cât și din rândul beneficiarilor privați, pentru care noi identificăm și dezvoltăm tipuri adecvate de proiecte, menite să genereze valoare adăugată și bunăstare la nivel național, regional, dar și la nivel microeconomic.

Întrucât soluțiile noastre sunt complet particularizate, prezentăm în continuare numai o mică parte din serviciile generale solicitate în mod recurent de către clienții noștri și pentru care dispunem de recomandări excelente provenite de la aceștia.

Management de proiect pentru proiecte derulate după modelul EPC/ECPF și BOT/BOOT

– soluții complete de management de proiect;
– incluzând planificarea proiectului;
– implementarea, monitorizarea și controlul acestuia;

Consultanță pentru domenii specifice ale managementului de proiect

– management financiar;
– evaluare de riscuri;
– management de tranziție;
– managementul timpului;
– managementul crizei;
– planificare și raportare;

Analiză și optimizare de proiect

– controlul costurilor;
– managementul activelor și resurselor;
– optimizarea proceselor și operațiilor de producție;
– analiză tehnică;
– dezvoltare de proceduri;

Servicii specifice pentru anumite industrii

– servicii de consultanță pentru extragerea resurselor;
– prospecțiuni geologice și geotehnice;
– FEED;
– servicii de punere în funcțiune a facilităților;
– servicii de supervizare a începutului operării;
– suport pentru mentenanță și operare, analize economice preliminare;
– servicii de management on-site;

Studii și analize de management

– audituri tehnice pentru industria onshore și offshore de petrol și gaze;
– studii privind eliminarea locurilor înguste și echilibrarea producției;
– studii privind situațiile de urgență;
– servicii de consultanță de mediu;

Servicii de integrare de business

– alegerea conceptului de business;
– proiectare de business;
– proiectare tehnică;
– aprovizionare locală și internațională;
– construcție;
– operare;
– mentenanță;

Servicii de due diligence

– evaluarea de tip due diligence;
– evaluare a afacerii;
– evaluarea performanțelor financiare;

Consultanță privind accesul pe noi piețe

– consultanță juridică;
– furnizare de personal calificate pentru operarea și mentenanța afacerii, la toate nivelurile organizaționale;

Servicii de finanțare

– monografii financiare ale proiectului;
– planificarea fluxurilor de numerar;
– furnizarea de finanțare, punerea în funcțiune;
– securizarea tranzacțiilor;

Modelul JOINT-VENTURE

Majoritatea proiectelor noastre de dimensiuni mari sunt realizate utilizând modelul Joint-Venture:

 • dezvoltarea de proiecte de investiții comune pe piețele externe;
 • abordarea de tip câștig-câștig privind distribuția capitalului investit și a profiturilor
 • management comun și complementar la nivelul proiectului, cu responsabilități clar definite între parteneri
 • garanții de confidențialitate
 • non-exclusivitate și distribuție echitabilă a rolurilor, responsabilităților și beneficiilor

Modelul PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT

Pentru proiecte publice, care implică autorități publice, și au impact semnificativ asupra comunităților locale, propunem modelul PPP:

 • asigurarea finanțării din surse private;
 • construcția obiectivului în sarcina partenerului privat;
 • transfer tehnologic și de know-how din partea partenerului privat către partenerul public;
 • divizarea riscului;
 • recuperarea investiției într-o perioadă de timp prestabilită;
 • abordarea de tip câștig-câștig din punct de vedere economic și social;

Modelul RESPONSABILITATE INTEGRALĂ

Pentru beneficiarii care doresc să transfere întreaga responsabilitate a realizării proiectului, compania noastră își asumă dezvoltarea întregului proiect, în condiții de timp și cost prestabilite și agreate. Experții noștri vor fi responsabili de îndeplinirea la timp și întocmai a tuturor obligațiilor asumate. La finalizarea proiectului, transferăm infrastructura la beneficiar, furnizând acestuia servicii de management al tranziției și training adecvat.

Facilități operaționale

Sediul companiei este localizat în România, Municipiul București, Sector 1, Șoseaua Odăii, nr. 253-259.

Avem disponibile 56 de birouri de clasă A, complet mobilate, dotate și echipate, totalizând 1.800 de metri pătrați, într-o construcție desfășurată pe 2 niveluri, racordată la utilități, dotată cu sistem de climatizare, acces internet de mare viteză, Wi-fi și infrastructură IT&C de ultimă generație.

Prezență internațională

Avem sucursale locale în 10 state, distribuite pe 4 continente (România, Olanda, Belgia, Italia, Grecia, Dubai, India, Singapore, Hong-Kong și Brazilia).

Echipa noastră

Dispunem de o echipă internațională, cuprinzând 10 manageri naționali, 39 de ingineri, 20 de manager de site, 11 dezvoltatori de business, 75 de absolvenți de studii doctorale, pe diferite domenii de activitate din industriile în care operăm, acces la o bază de date de 10.000 de persoane calificate, deținută de Rental Channel, compania noastră cu experiență internațională în plasarea forței de muncă.

Contactați-ne

Euro Contractor SRL

Romania, Municipiul București,
Sector 1, Șoseaua Odăii,
Nr. 253-259, Cod Poștal 013604